Για μια ακόμη χρονιά το 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ σε συνεργασία με το ΝΟΗΣΙΣ (Κέντρο διάδοσης επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας) στα πλαίσια του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού υλοποίησε το σχέδιο δράσης με τίτλο «Το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας δημιουργεί στην εποχή της πανδημίας» και επί μέρους υποδράσεις:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα