Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έργο για την αποκατάσταση τμημάτων του δρόμου προς Καρίτσα, Έλατο και Καρβασαρά. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα