Τρία νέα και τέσσερα συνεχιζόμενα έργα για το 2023 στη ΔΕΥΑ Παλαμά

Τρία νέα έργα και τη συνέχιση τεσσάρων περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της ΔΕΥΑ Παλαμά για το οικονομικό έτος 2023.

Η χρηματοδότηση των τριών νέων έργων προέρχεται από τακτικά έσοδα και ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι 370.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα:
– κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων 300.000 ευρώ
– επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην έδρα του Δήμου και σε τοπικές κοινότητες 40.000 ευρώ
– κατασκευή μικρών αποχετευτικών στην έδρα του Δήμου και σε τοπικές κοινότητες 30.000 ευρώ.
Σε ότι αφορά τα συνεχιζόμενα έργα αυτά είναι:
– βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Φύλλου
– τηλεέλεγχος- τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παλαμά που χρηματοδοτείται από το «Τρίτσης»
– Εργασίας της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή του Μάρκου και του κυκλικού κόμβου Παλαμά που έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
– προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού που χρηματοδοτείται από το «Τρίτσης»

Το τεχνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ.