Τρίμηνη παράταση στις αποκαταστάσεις κατολισθητικών στο τμήμα Σαραντάπορο- Νεράιδα

Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
που αφορά την αποκατάσταση κατολισθητικών στην επ. οδό Τμήμα Σαραντάπορο- Νεράιδα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η παράταση της σύμβασης ισχύει μέχρι τις 31.12.2022. Είχε προηγηθεί η χορήγηση παράτασης στη συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως 30-09-2022.
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, η περαίωση των εργασιών εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν ήταν δυνατή λόγω της αναμονής απομάκρυνσης του παρακείμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, για να είναι δυνατή η απρόσκοπτη και χωρίς κίνδυνο εργασία.