Τριπλό ενδιαφέρον για το δίκτυο του ΤΟΕΒ

Έληξε η ολιγοήμερη παράταση που είχε δοθεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από το υπουργείο στην προθεσμία υποβολής φακέλων ενδιαφέροντος για το έργο της κατασκευής του νέου κλειστού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

Η παράταση φαίνεται πως κρίθηκε αναγκαία ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Εκτιμήσεις που έρχονται στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον τρεις εγχώροι όμιλοι. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει οριστεί για την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των φακέ- λων και η προεπιλογή των υποψηφίων. Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί την Α’ φάση της διαδικασίας ανάθεσης, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η Β’ φάση, όπου μετά την επιλογή, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στον Ανταγωνιστικό Διάλογο.

Με την ολοκλήρωσή του θα οριστικοποιηθούν τα τεύχη της Β’ φάσης τους έργου και πλέον ο διαγωνισμός θα εισέλθει στο τελικό στάδιο που προβλέπει την προετοιμασία των δεσμευτικών προσφορών από τους διαγωνιζόμενους και την υποβολή στη συνέχεια των δεσμευτικών προσφορών. Τέλος θα θα γίνει έλεγχος- αξιολόγηση των προσφορών για να προκύψει ο ανάδοχος του έργου.
Κ.Π.