Τρόποι αξιοποίησης της βιομηχανικής κάνναβης για την κατασκευή ανακυκλώσιμων προϊόντων (ΦΩΤΟ)

Η κατασκευή νέων σύνθετων προϊόντων από την αξιοποίηση αγροτικών αποβλήτων και ειδικότερα της βιομηχανικής κάνναβης τέθηκε στο επίκεντρο της επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με θέμα τα πράσινα, ανακυκλώσιμα και σύνθετα προϊόντα με βελτιωμένες ιδιότητες από απόβλητα βιομηχανικής κάνναβης, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτιρίου Α’ του Τμήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος».

Προσέλκυσε μάλιστα σημαντικό αριθμό φοιτητών που παρακολούθησε τις διαλέξεις και παρουσιάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των σύνθετων προϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα