Βασική υποψήφια για Διοικητήρια ή Υποδιοικήτρια στην ΥΠΕ

Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαδικασία επιλογής των Διοικητών και Υποδιοικητών στις Υγειονομικές Περιφέρειας (ΥΠΕ) της χώρας, μετά την ανακοίνωση από τον ΑΣΕΠ των οριστικών πινάκων όπως προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Ακολουθεί η συνέντευξη που θα δώσουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Διοικητή των δύο υποδιοικητών σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία και θα κρίνει την επιλογή. Σε ότι αφορά την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας μεταξύ των επτά πρώτων του οριστικού πίνακα βρίσκεται η σημερινή Διοικήτρια του Νοσοκομείου Καρδίτσας Μαίρη Κουτσιούμπα .

Η κ. Κουτσιούμπα βρίσκεται στην 5η θέση έχοντας μάλιστα τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις. Την ίδια ώρα η διοικήτρια του Νοσοκομείου βρίσκεται ψηλά και στον οριστικό πίνακα για τις θέσεις των υποδιοικητών της 5ης ΥΠΕ. Συγκεκριμένα καταλαμβάνει την 4η θέση, με τον υψηλότερο βαθμό τυπικών- εκπαιδευτικών προσόντων και τον 4ο υψηλότερο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις.
Κ.Π.