Βγήκε σε δημοπράτηση το έργο της επέκτασης του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές εντός του σχεδίου πόλης της Καρδίτσας

Σε δημοπράτηση έβγαλε η ΔΕΥΑ Καρδίτσας το έργο της επέκτασης του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές εντός του σχεδίου πόλης της Καρδίτσας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,31 εκ ευρώ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται στους 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο αφορά στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας με την κατασκευή δικτύων σε περιοχές εντός σχεδίου της πόλης και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές:
– Βόρεια της πόλης της Καρδίτσας, μεταξύ των οδών Ποσειδώνος και Θεοκρίτου,
– Συνοικία Καμινάδων, μεταξύ των οδών Κατσαντώνη και Τιτανίου,
– Συνοικία Ζαχαριωτών (δυτικά της Περιφερειακής οδού)
Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 17.540μ. Οι αγωγοί θα είναι  κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100 . Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο  απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες,  εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).