Ο ΑΣ Καρδίτσας ξεκινά τις διαδικασίες κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.Με σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος προσκαλεί σε δημόσια εγγραφή φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν και δεν έχουν κωλύματα, να ασκήσουν εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στη κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το ποσό της κάλυψης ανέρχεται στο ποσό των 240.000 ευρώ διαιρούμενο σε 24.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. ‘Εχει δημοσιοποιηθεί και σχετικός λογαριασμός (στον με αρ. GR1408900100003010104428300 τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στη «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ») στον οποίο θα μπορούν όσοι επιθυμούν να προχωρούν στην αγορά των μετοχών.

Παράλληλα με την κάλυψη του Μ.Κ. ο ΑΣΚ περιμένει και την εξέταση του φακέλου από την επιτροπή αδειοδότησης. Αυτό θα γίνει την προσεχή Δευτέρα 11 Ιουλίου. Μετά την αδειοδότηση θα ξεκινήσει και ο αγωνιστικός σχεδιασμός της ομάδας.