Κατώτερη των προσδοκιών των εμπόρων είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η κίνηση στην αγορά της Καρδίτσας. Οι καταναλωτές πιεζόμενοι από την ακρίβεια και με το βλέμμα στραμμένο στο δύσκολο φθινόπωρο που αναμένουν, εμφανίζονται επιφυλακτικοί στις αγορές τους παρά το γεγονός ότι οι εκπτώσεις είναι… γενναίες από τις πρώτες κιόλας μέρες.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα