Ο δήμαρχος Πλαστήρα συνοδευόμενος από τον γραμματέα του Δήμου κ. Βασίλη Μπράντζο, επισκέφθηκαν τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Σταμάτη. Κύριο

θέμα της συνάντησης η μεταγκατάσταση του Λαμπερού, ένα πρόβλημα δυσεπίλυτο καθώς χρονίζει πλέον των 40 ετών. Ο δήμαρχος ζήτησε να δοθεί πολιτική λύση για να ξεπεραστούν τα όποια νομικά και τεχνικά ζητήματα και να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Εργασίας στη διανομή των οικοπέδων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»