«Έκαψαν» τα αποθέματα...

Tα όποια αποθέματα «λίπους» είχε καταφέρει να διατηρήσει ύστερα από τη σκληρή οικονομική δεκαετία, έχει χάσει εξαιτίας του κορωνοϊού και της καραντίνας ένα κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα προβλήματα ρευστότητας έχουν ενταθεί, τα ταμεία έχουν στεγνώσει, το μειωμένο καταναλωτικό εισόδημα και ο τζίρος δεν επαρκεί για να ανακάμψουν και να ανασάνουν οικονομικά. Είναι χαρακτηριστική η πανελλαδική έρευνα που δείχνει ότι για έξι στις δέκα επιχειρήσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα, τους επιτρέπουν να λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των έξι μηνών! Οι βασικές επιπτώσεις στην τοπική αγορά, όπως είχε δηλώσει το προηγούμενο διάστημα στην εφημερίδα ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κώστας Ζυγογιάννης, θα φανούν στο β’ εξάμηνο του έτους και ιδίως μετά το καλοκαίρι…

Κ.Π.