«Λαβωμένος» βγαίνει από τη δικαστική διαμάχη με τον Χρήστο Γελλαλή ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ρίζος Κομήτσας, καθώς όπως αναφέρεται στη δήλωση των νομικών παραστατών του δεύτερου κ.κ. Μαρίας Γαλλιού και Σωτήρη Κυβέλου η δικαστική απόφαση τον έκρινε έκπτωτο από την ιδιότητα του περιφερειακού συμβούλου, από την 25η Ιανουαρίου του 2020, ημέρα που απέκτησε την ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού.

Ως πρώτος αναπληρωματικός περιφερειακός σύμβουλος, ο Χρήστος Γελλαλής θα καλύψει τη θέση.

Αναλυτικά στη δήλωσή τους αναφέρεται:

Δημοσιεύτηκε σήμερα, η υπ’αριθμ. 295/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την έκπτωση του Κομήτσα Ρίζου από το αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου, με την οποία και αποκαταστάθηκε η νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας και διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη έκπτωση του κ. Ρίζου Κομήτσα από την ιδιότητα του περιφερειακού συμβούλου της Π.Ε. Λάρισας και μάλιστα από την 25η.1.2020, ότε και απέκτησε την ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού.