Έτοιμα είναι τα σχολεία που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας για να υποδεχθούν τους μαθητές την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Από τον Δήμο Καρδίτσας το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που απαιτούνταν να είναι έτοιμα τα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα έγιναν πλύσεις και καθαρισμός των προαύλιων χώρων αλλά και των χώρων πέριξ των σχολείων, έγινε αποψίλωση χόρτων όπου ήταν απαραίτητο, απομακρύνθηκαν σκουπίδια και αποκαταστάθηκαν ζημιές ενώ έγιναν και οι απαραίτητες διαγραμμίσεις για την ασφαλή προσέλευση των μαθητών στα σχολεία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»