Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις βαμβακοπαραγωγών της Καρδίτσας που βλέπουν τις τιμές του προϊόντος να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, σε μια χρονιά που οι καλλιέργειες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το καλοκαιρινό χαλάζι της υπερκυτταρικής καταιγίδας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα