Προβληματισμό και ερωτημαντικά προκαλεί η εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Καρδίτσας, για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης 90 περίπου φοιτητών, στον Ασπροπόταμο Τρικάλων.
Τον τόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, αναμένεται να εξετάσει αύριο η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Τμήματος που προέκυψε μετά τη συγχώνευση των τμημάτων (Δασοπονίας- Ξύλου και Επίπλου) του πρώην ΤΕΙ, προβλέπεται να γίνει σε δασική περιοχή.
Πρόκειται για 90 φοιτητές, για τους οποίους το πανεπιστήμιο θα παρέχει διαμονή και σίτιση. Οι συγκριμένοι φοιτητές ζουν στην Καρδίτσα όπου βρίσκεται το γνωστικό αντικείμενο στο οποιό σπουδάζουν. Την ίδια ώρα ο Νομός Καρδίτσας διαθέτει μεγάλο ορεινό όγκο, «πλούσιο» σε δασικές εκτάσεις με ποικιλία δασολογικών δεδομένων.
Εξαντλήθηκαν οι δυνατότηες της περιοχής;
Επομένως κρίνεται αναγκαίο να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες και παράμετροι, προκειμένου οι φοιτητές να ασκήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του Νομού Καρδίτσας. Για παράδειγμα εφόσον πληρούνται τα ακαδημαϊκά και λοιπά κριτήρια, θα μπορούσε προς την κατεύθυνση αυτή να αξιοποιηθεί το ΚΠΕ Μουζακίου και η μαθητική εστία. Μαζί έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν σε άριστες συνθήκες περί τα 100 άτομα.
Επίσης στο «μικροσκόπιο» μπορούν να μπουν ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν, υποδομές δήμων και κατασκηνώσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι προσφάτως, ο Δήμος Λ. Πλαστήρα ανακοίνωσε μνημόνιο συνεργασίας με το Παν. Θεσσαλίας για τη δημιουργία υποδομών που θα συνδέσουν την περιοχή με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Συνεννόηση φορέων
Το πανεπιστήμιο καλείται να έρθει σε επαφή με τους τοπικούς φορείς για να διερευνήσει τις επιλογές που υπάρχουν, πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Το θέμα είναι σε γνώση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κώστα Νούσιου, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του και έχει έρθει σε επαφή με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου και με Δημάρχους ώστε η φιλοξενία και πρακτική άσκηση των φοιτητών να γίνει στο Ν. Καρδίτσας.