• Ηλικίας 4 έως 18 ετών ένα στα τρία κρούσματα στη χώρα