Αναφορά στην Καρδίτσα

Στην παράδοση που έχει χτίσει η Καρδίτσα, σχετικά με τους ποδηλατόδρομους, αναφέρθηκε από τη βουλή ο Υπουργός Περιβαλλόντος κ. Κωστής Χατζηδάκης. Χαρακτήρισε την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και το Ρέθυμνο, ως οι πόλεις του ποδηλάτου και ανακοίνωσε μία σειρά από μέτρα για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου, ως οικολογικό μέσο. Πάνω σε αυτή την παράδοση θα πρέπει να επενδύσει η Καρδίτσα τα επόμενα χρόνια, με κύριο στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου, αλλά και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.

Κ.Φ.