Ανόρυξη τριών αρδευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Μουζακίου

Σε ανόρυξη τριών αρδευτικών γεωτρήσεων προχωράει άμεσα ο Δήμος Μουζακίου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη και του εκπροσώπου της Αναδόχου παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας κ. Γιώργου Παπακώστα, στο Δημαρχείο.

Το έργο που είναι προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, αφορά στην αντικατάσταση υπαρχουσών γεωτρήσεων οι οποίες καταστράφηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»:

Α. Στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Παμίσου.

Β. Στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ» της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Παμίσου.

Γ. Στη θέση «ΓΚΙΓΚΕΡΙΑ ΜΙΚΡΗ» της Τ.Κ. Χάρματος της Δ.Ε. Ιθώμης.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του συμβασιοποιημένου έργου είναι οι εξής:

Α. Θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου

1. Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών 60 m3.

2. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm.

3. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm στη θέση ανόρυξης.

4. Διάνοιξη υδρογεώτρησης διαμέτρου Φ 8 ½’’, (D216 mm) σε βάθος περίπου 126 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

5. Διεύρυνση υδρογεώτρησης από Φ 8 ½’ (D216 mm) σε Φ 15 ½’’ (D394 mm) σε βάθος περίπου 126 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

6. Διεύρυνση υδρογεώτρησης από Φ 15 ½΄ (D394 mm) σε Φ 22 (D550 mm) σε βάθος 6 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

7. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα διαμέτρου Φ 8 5/8 ’’(D219 mm), μήκους 108 μέτρων και πάχους 5 mm.

8. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου φιλτροσωλήνα διαμέτρου Φ 8 5/8 ’’ (D219 mm), μήκους 18 μέτρων και πάχους 5 mm.

9. Τοποθέτηση περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα φ 16΄΄(D 406 mm), μήκους 6 μέτρων και πάχους 5 mm.

10. Τοποθέτηση γαλβανισμένου πιεζομετρικού σωλήνα Φ 1΄΄ μήκους 100 μέτρων.

11. Πλήρωση της υδρογεώτρησης με χαλικόφιλτρο 12 κυβικών μέτρων.

12. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET).

13. Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET) για δοκιμαστικές αντλήσεις διάρκειας 12 ωρών.

14. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 20’’.

15. Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 20’’ για δοκιμαστικές αντλήσεις διάρκειας 24 ωρών .

16. Τοποθέτηση στομίου υδρογεώτρησης.

Β. Θέση «ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ» της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου

1. Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών 60 m3.

2. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm.

3. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm στη θέση ανόρυξης.

4. Διάνοιξη υδρογεώτρησης διαμέτρου Φ 8 ½’’, (D216 mm) σε βάθος περίπου 120 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

5. Διεύρυνση υδρογεώτρησης από Φ 8 ½’ (D216 mm) σε Φ 15 ½’’ (D394 mm) σε βάθος περίπου 120 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

6. Διεύρυνση υδρογεώτρησης από Φ 15 ½΄ (D394 mm) σε Φ 22 (D550 mm) σε βάθος 6 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

7. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου φιλτροσωλήνα διαμέτρου Φ 8 5/8 ’’(D219 mm), μήκους 102 μέτρων και πάχους 5 mm.

8. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου φιλτροσωλήνα διαμέτρου Φ 8 5/8 ’’ (D219 mm), μήκους 18 μέτρων και πάχους 5 mm.

9. Τοποθέτηση περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα φ 16΄΄(D 406 mm), μήκους 6 μέτρων και πάχους 5 mm.

10.Τοποθέτηση γαλβανισμένου πιεζομετρικού σωλήνα Φ 1΄΄ μήκους 100 μέτρων.

11. Πλήρωση της υδρογεώτρησης με χαλικόφιλτρο 11 κυβικών μέτρων.

12.Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET).

13.Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET) για δοκιμαστικές αντλήσεις διάρκειας 12 ωρών.

14.Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 20’’.

15.Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 20’’ για δοκιμαστικές αντλήσεις διάρκειας 24 ωρών.

16.Τοποθέτηση στομίου υδρογεώτρησης.

Γ. Θέση «ΓΚΙΓΚΕΡΙΑ ΜΙΚΡΗ» της Τ.Κ. Χάρματος

Η γεώτρηση θα ανορυχθεί στη θέση με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημμα ΕΓΣΑ 87 Χ=308419, ψ=4365963. Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών 60 m3.

2. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm.

3. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm στη θέση ανόρυξης.

4. Διάνοιξη υδρογεώτρησης διαμέτρου Φ 8 ½’’, (D216 mm) σε βάθος περίπου 102 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

5. Διεύρυνση υδρογεώτρησης από Φ 8 ½’ (D216 mm) σε Φ 15 ½’’ (D394 mm) σε βάθος περίπου 102 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

6. Διεύρυνση υδρογεώτρησης από Φ 15 ½΄ (D394 mm) σε Φ 22 (D550 mm) σε βάθος 6 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα.

7. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα διαμέτρου Φ 8 5/8 ’’(D219 mm), μήκους 84 μέτρων και πάχους 5 mm.

8. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου φιλτροσωλήνα διαμέτρου Φ 8 5/8 ’’ (D219 mm), μήκους 18 μέτρων και πάχους 5 mm.

9. Τοποθέτηση περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα φ 16΄΄(D 406 mm), μήκους 6 μέτρων και πάχους 5 mm.

10. Τοποθέτηση γαλβανισμένου πιεζομετρικού σωλήνα Φ 1΄΄ μήκους 72 μέτρων.

11. Πλήρωση της υδρογεώτρησης με χαλικόφιλτρο 9 κυβικών μέτρων.

12. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET).

13. Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET) για δοκιμαστικές αντλήσεις διάρκειας 12 ωρών.

14. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 20’’.

15. Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 20’’ για δοκιμαστικές αντλήσεις διάρκειας 24 ωρών .

16. Τοποθέτηση στομίου υδρογεώτρησης.