Η Καρδίτσα φημίζεται για τους σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων, που έχουν δημιουργηθεί σεαρκετά σημεία της πόλης.

Ο σταθμός των κοινόχρη- στων ποδηλάτων που βρίσκεται έξω από την Κτηνιατρική Σχολή, δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση.

Αυτό μας μετέφεραν φοιτητές, αλλά και συμπολίτες. Ποδήλατα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα όσοι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν, να μην μπορούν. Κρίνεται αναγκαίο ένα γενικό «λίφτινγκ» σε όλους τους σταθμούς των κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Κ.Φ.