Αποκαταστάσεις ύψους 559.000 ευρώ προωθεί ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τέσσερα έργα αποκατάστασης προωθεί ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, η οικονομική επιτροπή του οποίου ενέκρινε τα πρακτικά των διαγωνισμών για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
Αναλυτικά, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Λ. Πλαστήρα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρακτικά των επιτροπών για τους εξής διαγωνισμούς έργων:
– έκτακτη αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών στους οικισμούς Φυλακτής, Καλυβίων Πεζούλας και Κρυνοερίου ύψους 311.660
– αποκατάσταση τεχνικού ρέματος στη θέση «Οβορος» Νεοχώριου ύψους 187.460 ευρώ
– αποκατάσταση πρανών στην τ.κ. Μορφοβουνίου ύψους 37.389 ευρώ
– έκτακτη αποκατάσταση κτιρίου του μουσείου Ν. Πλαστήρα στην τ.κ. Μορφοβουνίου ύψους 22.521 ευρώ