Από... κόσκινο οι αιτήσεις για τα «κουρεμένα ενοίκια»

Με μια ειδική ομάδα εργασίας η οποία θα τρέξει μια προς μια 131.300 αιτήσεις ιδιοκτητών για την αποζημίωση των «κουρεμένων» ενοικίων τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ επιχειρεί να δώσει λύση στο δυσκολότερο γρίφο περίπου 24.000 ακινήτων που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην εκκαθαρίσεις τους προκειμένου να αποζημιωθούν.

Η λύση της ειδικής ομάδας θεωρήθηκε επιβεβλημένη καθώς κρίθηκε ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζονται ειδικό χειρισμό, καθώς το αυτοματοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύση στο κουβάρι. Ως εκ τούτου, η ειδική ομάδα εργασίας, όπως εξήγησε και ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Βουλή, θα αναλάβει να τρέξει τις εκκαθαρίσεις αυτές μια προς μια.

Στόχος είναι να ελεγχθούν οι αιτήσεις COVID που απομένουν και αφορούν υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ενοίκια που εντοπίστηκαν να αυξάνονται υπέρογκα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και ιδιοκτησίες με μπερδεμένα δικαιώματα επι του ακινήτου. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν με τις υπεκμίσθωσης ακινήτων, αλλά και πολλαπλές αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα αποζημιωθούν σταδιακά και μέσα στο προσεχές διάστημα. Ειδικότερα οι πιο δύσκολες περιπτώσεις ενδεικτικά είναι:

– Πολλαπλές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή πολλαπλές δηλώσεις Covid (για την ίδια περίοδο ή/και από πολλαπλούς μισθωτές), στις οποίες δεν ταυτοποιούνται τα ακίνητα.

– Εκμισθούμενα ακίνητα, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε δηλωθέντα εμπράγματα δικαιώματα, με αποτέλεσμα να απαιτείται έλεγχος των αντίστοιχων νομιμοποιητικών εγγράφων που αποδεικνύουν την έννομη σχέση του εκμισθωτή με το ακίνητο.

– Αναπροσαρμογές του μισθώματος που δεν αποτυπώνονται με τροποποίηση της μίσθωσης, αλλά με αναγραφή στις «Σημειώσεις» της αρχικής μίσθωσης.

– Αλυσίδες διαδοχικών υπεκμισθώσεων ή/και πολλαπλών ακινήτων.

Ταυτόχρονα, είναι υπό εξέταση περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων μισθωμάτων κατά την περίοδο της πανδημίας.

Επίσης, αναφέρεται ότι 19.000 περίπου ΑΦΜ δεν έχουν καταχωρημένο αριθμό IBAN, προκειμένου να κατατεθεί το αναλογούν ποσό στον λογαριασμό τους.

Για τις περιπτώσεις αυτές, θα αποσταλούν εκ νέου μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ.

Επίσης, υπάρχουν και 19.000 περίπου ΑΦΜ δικαιούχων δεν έχουν καταχωρημένο αριθμό IBAN, προκειμένου να τους κατατεθεί το αναλογούν ποσό στον λογαριασμό τους. Για τις περιπτώσεις αυτές, θα αποσταλούν εκ νέου μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί τα εξής:

• Για την περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020, ποσό 63,5 εκατ. ευρώ, σε 269.284 ΑΦΜ, μέσω συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ).

• Για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021, 756,5 εκατ. ευρώ, σε 359.590 δικαιούχους, με απευθείας καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συνολικά, μέσω συμψηφισμών και καταβολών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, έχουν – μέχρι σήμερα – καταβληθεί 820 εκατ. Ευρώ. Το σύνολο αυτό αντιστοιχεί στο 95% των περίπου 470.000 μισθωτηρίων, βάσει των οποίων υποβλήθηκαν συνολικά 2.626.000 δηλώσεις αποζημιώσεων ιδιοκτητών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021.