Από 1η Μαΐου η αρδευτική περίοδος στο Δήμο Καρδίτσας

Aπό 1η Μαΐου θα ξεκινήσει η φετινή αρδευτική περόδος στο Δήμο Καρδίτσας, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.
Συγκεκριμένα το σώμα καθόρισε την αρδευτική περίοδο για το έτος 2022 από 1 Μαϊου έως 15 Σεπτεμβρίου με απόκλιση μίας εβδομάδας (σύνολο 4 και ½ μήνες), ενιαία για όλο το Δήμο Καρδίτσας.