•Συμβολική πεζοπορία διαμαρτυρίας στην Καράβα

Σημαντική εξέλιξη για το θέμα της ακύρωσης εγκατάστασης των δύο αιολικών πάρκων στα Άγραφα στη Νιάλα (θέση Γραμμένη – Τούρλα – Καρνώπι) και στον Αγ.Νικόλαο (Μίχος-Βοιδολίβαδο – Απελίνα) αποτελεί η Αρνητική Γνωμοδότηση του τμήματος προστατευόμενων περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα