Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Καρδιτσιώτης διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕΠΥΔ) Θεσσαλίας, αρχιπύραρχος Ευάγγελος Φαλάρας, εξέδωσε Πυροσβεστική Διάταξη στην οποία περιλαμβάνεται ο «κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα