Βελτίωση αγροδασικών δρόμων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Παράλληλα με τις αποκαταστάσεις σε υποδομές στις κοινότητες και το αγροτικό δίκτυο, ένα νέο έργο δημοπρατεί ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για βελτίωση δασικών δρόμων και για αντιπυρική προστασία.

Με το έργο αυτό αναμένεται να αποκατασταθούν σημαντικές ζημιές που έχει υποστεί το δασικό δίκτυο από τον «Ιανό».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα