Το σχέδιο νόμου που έδωσε για διαβούλευση ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μιλά για κατάργηση του ΤΕΙ το οποίο περνά αυτοβούλως στο πανεπιστήμιο.

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

Για την Καρδίτσα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χάνει οριστικά το τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας με 1000 ενεργούς φοιτητές, το οποίο μεταφέρεται στα Τρίκαλα. Στη θέση του ιδρύεται ένα τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας που εντάσσεται στη σχολή επιστημών Υγείας με έδρα τη Λάρισα, με άδηλο μέλλον και ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα.

Στην πόλη παραμένει το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων το οποίο μετατρέπεται σε 5ετούς φοίτησης και υπάγεται η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών που θα έχει έδρα τη Λάρισα και το τμήμα Δασοπονίας το οποίο συγχωνεύεται με το Τεχνολογίας και σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου και μετατρέπεται σε Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού που εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας που επίσης θα έχει έδρα τη Λάρισα. Η διάρκεια φοίτησης και σε αυτό το τμήμα θα είναι 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Συμπερασματικά η Καρδίτσα μένει με τρία τμήματα συν την Κτηνιατρική, αντί των τεσσάρων συν την Κτηνιατρική και θα είναι η μόνη πόλη χωρίς έδρα σχολής, άρα θα εξαρτάται εν πολλοίς από τη Λάρισα για τη λειτουργία και επιβίωση αυτών των τμημάτων.

Περισσότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»