0

ΕΛΛΑΔΣτην έκδοση νέας αυστηρότερης οδηγίας σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των μαθητών αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, έπειτα από σχετική σύσταση και του Συνήγορου του Πολίτη. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Παιδείας μελετά και το θέματα, που έχουν προκύψει με τις απουσίες των μαθητών λόγω της γρίπης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογράμμισε στο υπουργείο Παιδείας την ανάγκη έκδοσης νέας και σαφούς στο περιεχόμενό της εγκυκλίου, η οποία δεν θα αφήνει αμφιβολία σε σχέση με την διενέργεια των εμβολίων ως προϋπόθεση για την εγγραφή μαθητριών και μαθητών στα σχολεία καθώς, όπως τονίζει «μέχρι σήμερα οι προτάσεις της Αρχής δεν έχουν γίνει δεκτές». Κατόπιν αυτών, το υπουργείο Παιδείας που εξετάζει το ζήτημα, θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας.

Ανάμεσα στις διαπιστώσεις που κάνει ο Συνήγορος, υπάρχουν και σοβαρές επισημάνσεις όπως ότι υπάρχουν περιστατικά, τα οποία έχουν πάρει ανησυχητική έκταση, όπως η προσκόμιση από την πλευρά των γονέων εικονικών βιβλιαρίων και βεβαιώσεων, από τα οποία προκύπτουν ότι τα παιδιά έχουν κάνει τα απαραίτητα εμβόλια.

Όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά το τελευταίο διάστημα έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το ζήτημα των γονέων, που δεν επιθυμούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, παρά το γεγονός ότι δεν υφίστανται ιατρικές αντενδείξεις. Σε συστάσεις, που απευθύνονται προς ιδιώτες, ο Συνήγορος επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση η αναγκαιότητα των εμβολιασμών υπογραμμίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας ως το σημαντικότερο όπλο ενάντια σε σοβαρά νοσήματα επικίνδυνα για την υγεία και τη δημόσια υγεία μειώνοντας έτσι τη νοσηρότητα στο γενικό πληθυσμό.

Ο εμβολιασμός εξάλλου θεωρείται ένας μηχανισμός συλλογικής ανοσίας, ο οποίος επιτυγχάνεται μόνο με την υψηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών κρίνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Περαιτέρω, ιδιαίτερα απασχόλησε την Αρχή η στάση του υπουργείου Παιδείας (όπως έχει εκφραστεί με διαδοχικές εγκυκλίους από το 2013) σε σχέση με την διενέργεια των προβλεπόμενων εμβολιασμών ως προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Παρότι οι αντίστοιχες προβλέψεις για τους παιδικούς σταθμούς είναι σαφείς, η διευκρινιστική εγκύκλιος που δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας, καταλείπει το περιθώριο πολλαπλών ερμηνειών με επικρατέστερη εκείνη, που επιτρέπει στους γονείς να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους «για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες)…».

Η επιδημική έξαρση της ιλαράς στην Ελλάδα με ολοένα και μεγαλύτερο ρυθμό εξάπλωσής της (ενδεικτική είναι η διαγραφή της χώρας από τον κατάλογο των χωρών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις οποίες έχει εξαληφθεί η εν λόγω ασθένεια), ο κίνδυνος μετάδοσης άλλων ασθενειών, καθώς και η ελλιπής προστασία των παιδιών που δεν μπορούν να εμβολιαστούν επειδή υπάρχουν πράγματι ιατρικές αντενδείξεις (πχ. ανοσοκαταστολή), αλλά και συνολικά του πληθυσμού των παιδιών λόγω περιορισμού της εμβολιαστικής κάλυψης, επέβαλε την παρέμβαση της Αρχής, η οποία απέστειλε τις θέσεις της στο αρμόδιο Υπουργείο δύο φορές.

Τέλος ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι το υπουργείο Παιδείας οφείλει να ενεργήσει στο μέτρο της αρμοδιότητάς του, ώστε να διασφαλίσει το μέγιστο ποσοστό εμβολιασμού του ανήλικου πληθυσμού ευθύνης του δηλαδή του συνόλου των ανήλικων μαθητών, για την προστασία τόσο των παιδιών που αδυνατούν για ιατρικούς λόγους να αποκτήσουν ανοσία έναντι της εξαιρετικής μεταδοτικής νόσου, που βρίσκεται σε συνθήκες επιδημιολογικής έξαρσης στη χώρα μας όσο και εκείνων των οποίων οι γονείς δεν επιδεικνύουν την επιβεβλημένη επιμέλεια.