Οι “ΣΠΟΝΤΕΣ” του “ΝΕΟΥ ΑΓΩΝΑ” για το γηπεδικό της Αναγέννησης και άλλα…