Προχωρούν με γρήγορο ρυθμό οι διαδικασίες δημοπράτησης της μελέτης «Ολοκλήρωση μελετών Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου». Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το πρώτο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά την αποκατάσταση τμήματος 8,1 χλμ. από τον οικισμό της Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα.

«Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προχωράμε με γρήγορο ρυθμό τις διαδικασίες δημοπράτησης της μελέτης ενός σημαντικού έργου που οδηγεί στην ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της Καρδίτσας με το Καρπενήσι» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Προετοιμαζόμαστε ώστε με την πλήρη ωρίμανση, να εντάξουμε την κατασκευή του δρόμου σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Πρόκειται  για τη μελέτη που θα μας οδηγήσει στην υλοποίηση ενός σημαντικού αναπτυξιακού έργου τόσο για την Καρδίτσα όσο και γενικότερα για τη Θεσσαλία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα