Προχωρούν οι διαδικασίες για τη μετατροπή του Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας σε Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς του Δήμου Παλαμά.

Ο Δήμος Παλαμά προχώρησε στην προκήρυξη του έργου αναβάθμισης του εκθεσιακού χώρου για τη λειτουργία ως Κέντρου Αγροτικής Κληρονομίας, εκτιμώμενης αξίας 72.580,64 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Leader της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το έργο Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του Αγροτικού – Λαογραφικού Εκθετηρίου Ιτέας στο Δήμο Παλαμά.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»