Δημοπρατούνται εργασίες καθαρισμού σε Καλέντζη, Καράμπαλη και στον συλλεκτήρα «Βουβουλίνα»

Στην προκήρυξη τριών έργων για τον καθαρισμό του ποταμού Καλέντζη και του συλλεκτήρα «Βουβουλίνα» προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καρδίτσας.
Πιο αναλυτικά, η Διεύθυνση προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό του ποταμού Καλέντζη.
Το έργο, όπως ενημέρωσε το «Νέο Αγώνα» ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρης Κουτρομάνος αφορά εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν από τη συμβολή των ποταμών Καράμπαλη- Καλέντζη και θα συνεχιστούν κατά μήκος της κοίτης του Καλέντζη. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ περίπου.
Επίσης οι εργασίες καθαρισμού του Καράμπαλη θα συνεχιστούν, με την προκήρυξη νέου έργου συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
Παράλληλα η Περιφέρεια προχωρά σε ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο του καθαρισμού του συλλεκτήρα Τ3 (Βουλουλίνα), με συνολικό προϋπολογισμού περίπου 2 εκ. Ευρώ.
Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός του κεντρικού συλλεκτήρα και των τάφρων που απορρέουν δεξιά και αριστερά σε δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει εργασίες απομάκρυνσης φερτών, κλαδιών και διαφόρων προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω δίκτυο.