Την προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή και 500 οικιακών κάδων κομποστοποίησης δρομολογεί ο Δήμος Καρδίτσας. Η προμήθεια θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, όπως ομόφωνα αποφάσισε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.
Το έργο το οποίο είχε δρομολογήσει από πέρυσι ο Δήμος Καρδίτσας, στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος και ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να επεκταθεί η οικιακή κομποστοποίηση που εφαρμόζεται πιλοτικά τα τελευταία χρόνια.
Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει συνολικό προϋπολογισμό 111.600 ευρώ, ο οποίος επιμερίζεται σε 74.400 ευρώ για το θρυμματιστή
κλαδιών- ξύλου και 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης συνοδευόμενους από ειδικά μεταλλικά εργαλεία μεγάλου μήκους για εύκολη ανάδευση και αερισμό και σταθεροποιητή ph.
Παράλληλα, όπως μας ενημέρωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σωτήρης Αντωνίου, συνεχίζεται η προσπάθεια καθαρισμού των πεζοδρομίων και οικοπέδων από
κλαδιά και υπολείμματα κηπευτικών εργασιών. Ο Δήμος έχει μισθώσει από τις αρχές Οκτωβρίου ιδιωτικό μηχάνημα (καθώς δεν επαρκεί ο εξοπλισμός του Δήμου) και προχωρά στη συλλογή όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
Υπογραμμίζει ωστόσο ότι σε ορισμένα σημεία που έχει γίνει η αποκομιδή, δημότες εναποθέτουν ξανά υπολείμματα κηπευτικών εργασιών και για ακόμη μια φορά τους καλεί
να τα συσκευάζουν σε πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες, καλά δεμένες και να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την αποκομιδή τους. Ομοίως και για τα
υλικά οικοδομών.
Κλαδοτεμαχιστής
Σε ότι αφορά το έργο, ο σκοπός της προμήθειας μηχανήματος θρυμματισμού είναι η βελτίωση της διαχείρισης των προϊόντων κλαδέματος σε κοινόχρηστους χώρους
περιλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από αποκομιδή καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού (θρύμμα ξύλου) για την παραγωγή mulch, compost ή μελλοντικά για την πιθανή υποκατάσταση στερεών ορυκτών καυσίμων για τις ανάγκες
θέρμανσης δημοτικών κτιρίων.
Κάδοι κομποστοποίησης
Κύριος στόχος της οικιακής κομποστοποίησης είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των οικιακών βιοαποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.
Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό, εθνικό (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), αλλά και τοπικό επίπεδο (εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων).