Σε κυκλοφορία δόθηκε η γέφυρα «Καραισκάκη» στο Μουζάκι, καθώς ολοκληρωθήκαν και οι τελευταίες εργασίες. Η νέα γέφυρα τοποθετήθηκε με την καθοριστική συνδρομή από το 724 τάγμα μηχανικού από τους Τοξότες της Ξάνθης και έχει μήκος 42μ., ωφέλιμο πλάτος 3.80 μ. και μπορεί να σηκώσει φορτία μέχρι 30 τόνους άνευ προϋποθέσεων.