Ειδικός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Δημήτρης Κουτρομάνος

Μετά τη συνταξιοδότηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Xρέη ειδικού συμβούλου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει τέως Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καρδίτσας κ. Δημήτρης Κουτρομάνος, μετά τη συνταξιοδότησή του.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (υπ’ αρ. 29720/25.1.2022), όπως αναφέρει το ΦΕΚ, προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δημήτριος Κουτρομάνος σε θέση Ειδικού Συμβούλου για την συνεπικουρία του έργου του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στους τομείς σχεδιασμού και ανάπτυξης βασικών υποδομών και έργων της Περιφέρειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ίσης με την θητεία του Περιφερειάρχη.