Οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη Δευτέρα και η αγορά της Καρδίτσας είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους καταναλωτές τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες, προσφέροντας όλων των ειδών τα προϊόντα σε πολύ ελκυστικές τιμές.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα