Δύο πολύ ενδιαφέροντα Ευρωπαϊκά προγράμματα θα υλοποιήσει το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Ηδη μαθητές και εκπαιδευτικοί εργάζονται μεθοδικά ώστε να παρουσιάσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. «Πόλεμος σε ταινίες» Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑ.Λ.

Καρδίτσας οι οποίοι συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιεί το σχολείο, προετοιμάστηκαν κατάλληλα για την απρόσκοπτη συνέχιση των συγκεκριμένων Προγραμμάτων παλιών και νέων. Γι αυτό το λόγο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Έργου καθηγητών και μαθητών. Η συνάντηση αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: «War in Films», δηλαδή «Πόλεμος σε ταινίες».

Σε αυτή τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγή του έργου «Αλέξανδρος» μέσα από φωτογραφίες, κείμενα και βίντεο. Αυτό είναι το έργο το οποίο επιλέχθηκε από το σχολείο και με το οποίο οι Έλληνες μαθητές θα ασχοληθούν θεατρικά, δηλαδή θα γυριστούν κάποιες σκηνές του έργου και θα παραχθεί ένα σκετς μικρής διάρκειας. Σε αυτή τη συνάντηση έγινε και η διανομή των ρόλων.