Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη κατανέμονται 29 νέες οργανικές θέσεις γιατρών και 88 νοσηλευτών για τις ΜΕΘ των νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ, εκ των οποίων τέσσερις θέσεις γιατρών και οκτώ νοσηλευτών δίνονται για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Πρόκειται για θέσεις γιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας -Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας. Η κατανομή έχει ως εξής:

ΓΝ Καρδίτσας…… 4 θέσεις
ΠΓΝ Λάρισας……..5 θέσεις
ΓΝ Λάρισας……….5 θέσεις
ΓΝ Βόλου…………μία θέση
ΓΝ Τρικάλων………4 θέσεις
ΓΝ Λαμίας 7…………θέσεις
ΓΝ Χαλκίδας………3 θέσεις

Οι οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

ΓΝ Καρδίτσας ΠΕ νοσηλευτικής 2

ΤΕ νοσηλευτικής 6

ΠΓΝ Λάρισας ΤΕ νοσηλευτικής 28

ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής 4

ΓΝ Λάρισας ΠΕ νοσηλευτικής 4

ΤΕ νοσηλευτικής 28

ΓΝ Τρικάλων ΤΕ νοσηλευτικής 10

ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής 6