Εννέα μελέτες και 11 έργα, για τη βιώσιμη γεωργία και τη διαχείριση του νερού στο Νομό Καρδίτσας, περιλαμβάνει η ολοκληρωμένη πρόταση που καταθέτει η καταθέτει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών.

Η πρόταση σε επίπεδο περιφέρειας είναι συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατομμύριων ευρώ και περιλαμβάνει 33 μελέτες και 49 έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μεταξύ αυτών και ο Αχελώος, που θα προσφέρουν τα οφέλη τους για δεκαετίες στην αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον και την οικονομία.

Πρόκειται για την απάντηση της Περιφέρειας, στον εθνικό σχεδιασμό για την «επόμενη μέρα» της αγροτικής παραγωγής στη χώρα. Ένα φιλόδοξο σχέδιο υπό την επίβλεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που αποτυπώνει πανελλαδικά την υφιστάμενη κατάσταση (άρδευση, καλλιέργειες κλπ), καταγράφει τις ανάγκες και προγραμματίζει, ποιά, πόσα και με ποια προτεραιότητα έργα και παρεμβάσεις στρατηγικού επενδυτικού χαρακτήρα – ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές, φράγματα, κλειστά αρδευτικά δίκτυα – θα χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια, για την ανασυγκρότηση των υποδομών της ελληνικής γεωργίας.