Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού
του Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες» του Δήμου Καρδίτσας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1,14 εκ ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και αφορά την ανέγερση ενός διώροφου σύγχρονού κτιρίου που θα επικοινωνεί εσωτερικά με το υφιστάμενο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα