Επικίνδυνες καθιζήσεις

Τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος στον βόρειο περιφερειακό δρόμο
Καρδίτσας- Τρικάλων εξαιτίας καθιζήσεων που έχει υποστεί το οδόστρωμα μας
επισήμαναν δημότες.

Συγκεκριμένα, στο βόρειο περιφερειακό Καρδίτσας – Τρικάλων στο ύψος του 2ου χιλιομέτρου (έναντι Δεμερλιώτη) ένα τμήμα του οδοστρώματος έχει υποστεί επικίνδυνες καθιζήσεις, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς. Καλό θα ήταν να γίνει ένας έλεγχος και εργασίες αποκατάστασης.
Κ.Π.