Πολλαπλούς κινδύνους εγκυμονεί η μη αποκατάσταση των ζημιών στον ποταμό Κερασιώτη στη Λίμνη Πλαστήρα, ένα μήνα μετά την καταστροφική κακοκαιρία, η οποία σάρωσε υποδομές και περιουσίες στον ορεινό όγκο του Νομού.
Το σημείο που γίνεται η εκτροπή του Κερασιώτη ποταμού και έχει κατασκευαστεί υδροηλεκτρικός σταθμός, έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα τα νερά να μην καταλήγουν στη λίμνη Πλαστήρα για τον εμπλουτισμό του ταμιευτήρα, αλλά στον ποταμό Πάμισο στο Μουζάκι.
Την ίδια ώρα τα νερά που πλέον κατευθύνονται προς τον Πάμισο διαβρώνουν την υποδομή της γέφυρας έξω από την Κερασιά, εξέλιξη που αναμφίβολα προβληματίζει, αφού σε μια μελλοντική κακοκαιρία τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά.
Το ζητούμενο πλέον είναι να μεριμνήσουν άμεσα οι αρμόδιοι φορείς, είτε αυτή είναι η Περιφέρεια, είτε ο Δήμος Λ. Πλαστήρα, είτε η ΔΕΗ λόγω του σταθμού, ακόμη και σε συνεργασία, ώστε τάχιστα να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης πριν την έλευση του χειμώνα.
Η εκτροπή του Κερασιώτη έχει ευεργετική επίδραση στην προστασία της περιοχής και του οικισμού Κερασιάς από τις κατολισθήσεις και παράλληλα συμβάλει υδρολογικά και ενεργειακά στον εμπλουτισμό του ταμιευτήρα της λίμνης Πλαστήρα.