•Υποβολή αιτήσεων για δοκιμαστική δωρεάν παραχώρηση

Δήμος Καρδίτσας καλεί όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν παραδόσεις προϊόντων μικρού βάρους (delivery) και επιθυμούν να δοκιμάσουν τη χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Δήμο Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα