Στα 1.289 ευρώ διαμορφώνεται η μέση μηνιαία δαπάνη των Θεσσαλικών νοικοκυριών με τη μέση δαπάνη για το κάθε άτομο να φθάνει στα 515 ευρώ περίπου.

Η Θεσσαλία καταλαμβάνει την 6η χαμηλότερη θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας στη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών. Στην πρώτη θέση σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή βρίσκεται η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με 1.682,56 ευρώ. Ακολουθεί η Αττική με 1.558,96 ευρώ, τα Ιόνια Νησιά με 1.546,67 ευρώ, η Δυτική Μακεδονία με 1.401,54 ευρώ, η Ανατολική Θράκη με 1.365,29 ευρώ, η Κρήτη με 1.360,18 ευρώ, η Κεντρική Μακεδονία με 1.346,97, ενώ στην 8η θέση βρίσκεται η Θεσσαλία με 1.289,56 ευρώ. Πίσω από τη Θεσσαλία βρίσκονται η Πελοπόννησος (1.293,24 ευρώ), η Ήπειρος (1.271,81 ευρώ), το Βόρειο Αιγαίο (1.260,46 ευρώ), η Δυτική Ελλάδα (1.196,46 ευρώ) και η Στ. Ελλάδα (895,02 ευρώ).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η Θεσσαλία βρίσκεται στην ίδια ακριβώς θέση μεταξύ των Περιφερειών και στο σκέλος του εργατικού δυναμικού, όπως παρουσίασε πρόσφατα ο «Νέος Αγών», δείχνοντας πως αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της μηνιαίας οικογενειακής δαπάνης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του ΝΕΟΥ ΑΓΩΝΑ