•«Τώρα αντιπλημμυρική προστασία»

Κάθοδο στην Αθήνα ετοιμάζουν φορείς της Καρδίτσας το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που διοργανώνουν οι επιτροπές πληγέντων από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς) στη χώρα, διεκδικώντας ολοκληρωμένα έργα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας και δίκαιες αποζημιώσεις.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα