Είναι τέτοια πια η εποχή που διανύει η μυθοπλασία σε παγκόσμιο επίπεδο, τέτοιο το πλέγμα πάνω στο οποίο δημιουργείται, που μια παραγωγή θα πρέπει να υπολογίζει και ζητήματα που δε σχετίζονται με τα γυρίσματα, το σενάριο, το καστ κτλ.