Ολόκληρη η Θεσσαλία και η Άρτα προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα το 1881. Το ελληνικό Κράτος για να βοηθήσει τις νέες χώρες (έτσι τις αποκαλούσαν), δηλαδή την Άρτα, τον Βόλο, την Καρδίτσα, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα, έστειλε άμεσα το έτος 1882 πολεοδόμους, ώστε να αποτυπώσουν τους τούρκικους οικισμούς, όλων των χωρών και να σχεδιάσουν στη συνέχεια, ‘’μοντέρνα’’, εξ αρχής τους οικισμούς στην πρωτεύουσα Αθήνα και οι νέες χώρες να αποποιηθούν την απίστευτα άναρχη διαμόρφωσή τους, να εξωραϊστούν και να εξευρωπαϊστούν. Πράγματι έγινε η τοπογράφηση της πόλης μας από μηχανικούς, χαρακτηρίστηκαν, προσδιορίστηκαν και αποτυπώθηκαν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και αργότερα, μετά από λίγα χρόνια, ήλθε το νέο σχέδιο της πόλης και δόθηκε στην τότε δημοτική αρχή, για να εφαρμοσθεί. Ήταν πολύ ωραίο σχέδιο, έχει ήδη δημοσιευτεί από τον γράφοντα, εκπληκτικό για άλλους, όμως το μόνο που εφαρμόσθηκε ήταν οι ευθείς δρόμοι και ο σχεδιασμός της πόλης σε τετράγωνα, ουδέν άλλο και τα άλλα ήταν αρκετά!

Στον χάρτη τα πάντα καταδεικνύονται και εξηγούνται από το αναλυτικό υπόμνημα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του, όμως κρίνεται σκόπιμο να δοθούν και δίδονται μερικές πληροφορίες ακόμη. Ο χάρτης είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε από τα χρώματα, τα ενημερωτικά σύμβολα και από τις πληροφορίες που δίνονται αριθμητικά να μπορεί κανείς να λάβει πλήρη πληροφόρηση, όμως θεωρώ επιβεβλημένο να δοθούν οι παρακάτω πληροφορίες:

1) Ο χάρτης αυτός της Καρδίτσας αποτελεί μοναδικότητα. Ουδεμία άλλη πόλη έχει απεικονιστεί στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο.

2) Ο τούρκικος οικισμός που αποτυπώθηκε από τους μηχανικούς το έτος 1882, δεικνύεται με μαύρο χρώμα, επίσης διακρίνονται και οι περιφράξεις (μαντρότοιχοι) των οθωμανικών οικιών. Ακολουθούν περιγραφές 3) …. 4) … έως 15)

Θέλοντας να σκιαγραφήσουμε περαιτέρω την πόλη Καρδίτσα και να εμφυσήσουμε, πέραν των άψυχων περιγραφών, στοιχεία που θα μας φέρουν περισσότερο κοντά στους πριν 140 χρόνια προγόνους μας, εξιστορούμε σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν: α) Με τον τούρκικο οικισμό της Καρδίτσας. β) Με το κλίμα της Καρδίτσας. γ) Με την εμπορική κίνηση της Καρδίτσας. δ) Με τους ανθρώπους της Καρδίτσας. ε) Επίλογος.

Ο χάρτης αυτός δεν είναι πρόσφατο δημιούργημα. Στολίζει ήδη από ετών το γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κων/νου Τσιάρα σε διαστάσεις 35Χ50 εκατ. και από πέρυσι το γραφείο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σωκράτη Παππά σε διαστάσεις 90Χ125.

Ο εν λόγω χάρτης μαζί με το αναλυτικό υπόμνημά που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του, είναι διαστάσεων 35Χ50 εκατοστά, διανέμεται δωρεάν από τον δημιουργό του και μπορεί ο καθείς να τον λάβει εύκολα, από την επιχείρηση Γραφικών Τεχνών του Ηλία Καρκαλέτσου, που βρίσκεται στην δυτική πλευρά του κτιρίου της Νέας Δημοτικής Αγοράς, κατάστημα Ι-9).

Απόστολος Φωτίου Στεφανής

Γεωπόνος – καθηγητής