Την πρώτη μπεκάτσα στο νομό Καρδίτσας θήρευσαν χθες Σάββατο στα ορεινά της Λίμνης Πλαστήρα, δυο νέοι κυνηγοί.
Πρόκειται για τους Σεραφείμ Αντωνίου και Αλέξανδρο Παπαϊωάννου μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας.
Η κάρπωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της αποδημίας του είδους και τον ερχομό του χειμώνα.