•Θα εξυπηρετεί μια φορά την εβδομάδα τους πάσχοντες που σήμερα απευθύνονται στη Λάρισα

Ιατρείο ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου (ΙΦΝΕ) αποκτά το γαστρεντερολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Καρδίτσας, το οποίο θα εξυπηρετεί το
κοινο μία φορά την εβδομάδα. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, προϊόν της συνεργασίας της 5ης ΥΠΕ με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρισας και Καρδίτσας, καθώς στο ιατρείο θα απευθύνεται μια ιδιαίτερη ομάδα ασθενών που πάσχουν από νόσο Crohn και ελκώδης κολίτιδα, δηλαδή αυτοάνοσα νοσήματα που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και θεραπείας. Σήμερα ένας πολύ μεγάλος αριθμός των συγκεκριμένων ασθενών από το Νομό Καρδίτσας, εξυπηρετείται στα δύο νοσοκομεία (Γενικό- Πανεπιστημιακό) της Λάρισας λαμβάνοντας εκεί κυρίως την θεραπεία τους και την παρακολούθηση τους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα