Την προμήθεια και τοποθέτηση μνημείου για την απελευθέρωση της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας το 1881, στη θέση «Βρύση» στον οικισμό Κόμπελο της τοπικής Κοινότητας Φαναρίου ενέκρινε ο Δήμος Μουζακίου.

Το μνημείο που θα τοποθετηθεί είναι ένα ιστορικό γλυπτό με έμφαση το βιβλίο στο οποίο υπογράφηκε η συνθήκη της απελευθέρωσης της Θεσσαλίας, με την πένα που διακρίνεται σε αυτό, τα φτερά της ελευθερίας και τα περιστέρια της ειρήνης.

Το μνημείο θα τοποθετηθεί πάνω σε μία ακατέργαστη πέτρα (βράχο), και οι διαστάσεις των χαρακτηριστικών τμημάτων του θα είναι οι παρακάτω: -Ακατέργαστη πέτρα (βράχος) διαστάσεων 4,00μ x 1.00μ x 1,00μ -Βιβλίο διαστάσεων 1,00μ x 1,50μ -Φτερά διαστάσεων 2,50μ x 3,00μ -Πένα διαστάσεων 2,00μ x 0,30μ Το γλυπτό θα αποτελείται από χυτό αλουμίνιο προκειμένου να είναι ανθεκτικό στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και να μη σκουριάζει. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση του περιγραφόμενου μνημείου μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των 12.400 ευρώ. Η παράδοση θα γίνει μέχρι 31 Αυγούστου.